Hoe werkeloos zijn jongeren?

Hoe werkeloos zijn jongeren nou echt?

De jeugdwerkeloosheid lijkt laag. Maar er staan volgens de definitie nog veel jongeren langs de kant. In dit artikel wordt er ingegaan op de cijfers van jeugdwerkloosheid. Waar zijn deze cijfers eigenlijk op gebaseerd?

Voor het eerst in vijf jaar tijd is minder dan 10 procent van de Nederlandse jongeren tussen 15 en 25 jaar werkloos, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren. Goed nieuws, jubelde minister Asscher van sociale zaken. “Fantastisch om te zien”, klonk het. En: “De crisis hebben wij achter ons gelaten, de economie groeit en bloeit weer, het aantal banen neemt fors toe.” Maar is zijn gejubel terecht?

Maar is zijn gejubel terecht?

Wat betekent ‘werkloosheid’? 
Dat hangt af van wat je onder ‘werkeloosheid’ verstaat. Als je meer dan één uur in de week werkt, dan krijg je al het stempel: ‘werkende’ mee. Is diegene wel financieel zelfstandig?

Tot begin 2015 was iemand werkeloos als hij geen substantieel inkomen uit zijn baan kon halen, maar dat wel graag wilde. Het CBS vindt dat je pas een substantieel inkomen verdient als je minstens 12 uur per week werkt. Dan is het aantal jeugdwerkloze opeens 13,2%.

Deze cijfers moeten we overigens wel nuanceren. Onder die 13,2% vallen namelijk ook studenten die op zoek zijn naar een bijbaantje. Als je deze even niet meerekent dan valt de jeugdwerkeloosheid weer mee.

Jongeren die wel kunnen werken
Dan zijn er nog de jongeren die wel willen en kunnen werken, maar niet op zoek naar een baan zijn. Soms omdat ze te lui zijn, soms omdat ze niet weten hoe te zoeken, soms omdat ze er nog niet aan toe zijn. Het is een groep die, omdat ze niet én betaald werk wil én zoekt én beschikbaar is, niet tot de beroepsbevolking wordt gerekend. Toch gaat het om een flink aantal van 40.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar die, als ze meegeteld zouden worden, de werkloosheidscijfers zouden verhogen.

Los van alle definities en speculaties, de jeugdwerkeloosheid blijft hoog te noemen. En dit terwijl het aantal werkelozen in het algemeen daalt. Voor de crisis zat ‘slechts’ 8.6% van de jongeren zonder werk. Dit is inmiddels 10%.

Voor de crisis zat ‘slechts’ 8.6% van de jongeren zonder werk. Dit is inmiddels 10%.

Jeugdwerkeloosheid terugdringen
Het is belangrijk dat de jeugdwerkeloosheid wordt teruggedrongen. Percuris College biedt psychologische en fysieke begeleiding of een combinatie daarvan. We richten ons op: Ritme en structuur, discipline, doorzettingsvermogen, eigenwaarde, zelfontwikkeling en perspectief. Hierdoor richt de jongere zich weer op mogelijkheden in studie en carrière.

Het doel is: Metaal en fysiek mobiliseren voor toegang tot of terugkeer op de arbeidsmarkt. Dan hopen we dat het niet meer gaat om de procenten, maar om die ene jongere die zijn plekje weer vindt in zijn carrière en daardoor financieel zelfstandig wordt en eigenwaarde voor terugkrijgt.

Bron: https://www.trouw.nl/samenleving/hoe-werkloos-zijn-jongeren-nou-echt-~a1e40b8e/

Neem contact op met Percuris College