‘Lang thuis blijven wonen is niet goed voor jongeren’

Steeds vaker kom je het tegen: studenten of zelfs jongvolwassenen die tot ver na hun twintigste bij pap en mam op de bank blijven zitten. Dat is geen goede ontwikkeling, waarschuwen wetenschappers nu.

Het CBS, Studentenhuisvesters en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) signaleren het al langer: de student van tegenwoordig vindt het wel best bij pa en ma. De oorzaak daarvoor is deels de toegenomen studiekosten door hoge kamerhuren en het leenstelsel. Maar ook gemak speelt een grote rol. Op jezelf gaan wonen, waarom zou je? Veel studenten hebben het goed bij hun ouders.

Te goed, vindt Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht in Trouw. “Thuis blijven wonen is niet per sé schadelijk, maar als pedagoog zeg ook ook: op een gegeven moment moet er een scheiding plaatsvinden. Kinderen moeten zich losmaken van hun ouders. Dat maakt ze sterker en helpt ze bij het creëren van een eigen identiteit.”

Kinderen moeten zich losmaken van hun ouders. Dat maakt ze sterker en helpt ze bij het creëren van een eigen identiteit.


Uit het nest

Volgens De Winter is er voor jongeren tegenwoordig vaak onvoldoende noodzaak om uit huis te gaan. “Om te experimenteren hoef je het ouderlijk huis niet meer te verlaten. Ouders van nu geven veel meer ruimte dan vroeger. Seksualiteit bijvoorbeeld is in de meeste gezinnen geen probleem.”

Hoogleraar ontwikkelingspsychologie Wim Meeus, werkzaam aan de universiteiten van Utrecht en Tilburg constateert dat de “logische volgorde” van puberteit naar zelfstandig worden anno 2016 vaak niet meer zo logisch is. “Kinderen willen zich tussen hun twaalfde en vijftiende voor het eerst loswringen van hun ouders. Dan ontstaan ruzies en gaan kinderen dingen doen om zich te onttrekken aan het oog van hun ouders.”

Dat proces richting autonomie eindigt zou moeten eindigen bij zelfstandig wonen. “Een jong vogeltje wordt op den duur ook het nest uit gekieperd”.

Een jong vogeltje wordt op den duur ook het nest uit gekieperd.


Prikkel

Wijnand Groen, arbeidsdeskundige en jongerencoach voor het Percuris College herkent de trend van langer thuis blijven wonen bij pa en ma.

“Wij zien dat veel ouders te lang, ten onrechte, hun kind de hand boven het hoofd houden. Als je je kind jarenlang blijft voorzien van eten, onderdak en zelfs financiële middelen, verdwijnt de prikkel om zelfstandig te worden helemaal. Vroeger of later keert dat zich tegen je. Ouders die klagen dat hun kind te lang op de bank blijft hangen, moeten vaak ook eerlijk naar zichzelf durven kijken.”

Percuris College helpt ouders die hun kind niet aan de slag krijgen. In een intensief halfjaartraject worden deze jongeren zelfstandiger, gemotiveerder en gedisciplineerder. De coaches van Percuris werken samen met de jongeren aan toekomstperspectief: een afgeronde studie, een eigen onderkomen en een baan op niveau. Neem contact op

Bron: Trouw, vrijdag 16 september 2016

 

Ga terug naar Nieuws