Briljante jonge vent zonder focus

Al werkt de hoogopgeleide Fabian nog niet zo lang bij het bedrijf, zijn werkgever herkent in hem een briljante vent. Daarom wil hij deze nieuwe medewerker nog een kans geven, mits die structureel iets wil veranderen aan het vrijwel dagelijks te laat verschijnen op het werk.

Fabian lijkt gemakzuchtig en is gevoelig voor verslavingen. Over geld heeft hij zich nooit druk hoeven maken, zijn vermogende ouders hebben hem financieel altijd ondersteund. Hij is een fervent gamer en dol op hasj, waardoor zijn gevoel voor tijd constant onder druk staat, maar zijn hoge intelligentie heeft hem nogal eens uit een penibele situatie gered.

Voor de werkgever is de maat vol. Fabian kan blijven, graag zelfs, maar dan moet hij actie ondernemen.

Sterk, fit en gemotiveerd

De professionals van Percuris College hebben samen met de werkgever een aantal directieve gesprekken met Fabian gevoerd. Vervolgens wordt er in eerste instantie voor gekozen dat hij fysiek aan de bak gaat.

De fysiek intensieve training ’s morgens vroeg, waarbij hij geen andere keuze krijgt dan zich daarvoor in te zetten, werpt al snel zijn vruchten af.

Het ‘oude’ ritme van Fabian wordt doorbroken: hij voelt zich met de dag sterker en fitter, ’s avonds gaat hij vroeger naar bed. Fabian heeft zijn motivatie op alle fronten teruggevonden. Sterker nog: de aanpak van Percuris College heeft hem zijn broer doen aansporen om ook te gaan trainen.

Je focus hervinden? Neem nu contact op.