Twee keer opgeven, derde keer doorzetten

Twee keer startte Victor (19) een hbo-studie. Maar beide keren haalde hij niet genoeg studiepunten om zijn studie te kunnen voortzetten na het eerste semester. Met ondersteuning van zijn begeleider van Percuris College lukt het de derde keer wel.

Alles lijkt Victor mee te zitten: hij ziet er goed uit, beschikt over een goed stel hersenen en heeft een vlotte babbel. Hij is een fanatieke hockeyer en heeft veel vrienden. Echter: als het op studeren aankomt, lijkt er een kink in de kabel te zitten. Twee hbo-studies brak hij al voortijdig af, wegens een tekort aan studiepunten. Zijn vader trekt aan de bel bij Percuris College.

Studiekeuze

In een intakegesprek ontdekt de begeleider van Percuris College al snel dat Victor een beetje te makkelijk denkt over studeren. Hij denkt niet lang na over de keuzes die hij maakt en heeft moeite met plannen en structureren.

Zijn begeleider geeft Victor de opdracht om goed na te denken over de keuze van zijn volgende studie. Hij moet twee verslagen maken waaruit blijkt dat hij de plussen en minnen van verschillende studies met elkaar heeft vergeleken. Geholpen door gesprekken met zijn begeleider maakt Victor een weloverwogen keuze om een van de eerder gestopte studies nogmaals op te pakken. Maar dit keer moet het anders!

Planning

In overleg met de vader van Victor wordt besloten dat Percuris College Victor in het eerste jaar van zijn studie zal blijven begeleiden. Het doel: de propedeuse behalen. De begeleiding verloopt vanwege de afstand voor een groot gedeelte via Skype.

Aanvankelijk verloopt het contact met Victor stroef maar na enige tijd krijgt Victor er meer plezier in en gaat de communicatie vlotter. Victor maakt een planning voor het eerste semester die hij moet voorleggen aan zijn begeleider. Dat blijkt moeilijker dan gedacht. Victor komt in eerste instantie met een prachtig vormgegeven planningsdocument aan. Mooi om te zien, maar totaal niet praktisch of concreet.

Chaos

De begeleider van Percuris stuurt hem terug naar de tekentafel en helpt hem een eenvoudige, doch handzame planning op te stellen, gewoon in een simpel Word-documentje. Victor belooft zich aan de planning te gaan houden en de begeleider van Percuris belooft om hem daaraan te zullen houden. In de wekelijkse gesprekken laat Victor zijn vorderingen zien en wordt hij – zo nodig – door zijn begeleider overhoord.

Het doel is meer zelfstandigheid en een betere regie over zijn eigen functioneren

Het doel van de begeleiding van Victor is echter niet om middels strenge begeleiding zijn propedeuse te halen: het doel is juist meer zelfstandigheid en een betere regie over zijn eigen functioneren. In de eerste weken lijkt dat nog ver weg. Binnen een maand is Victor het overzicht kwijt en is de ouderwetse chaos in zijn studie terug.

Regie

Gelukkig geeft zijn begeleider het niet op en helpt Victor om de regie weer in eigen handen te nemen. Victor slaagt erin om zijn 0-1 achterstand weg te werken en terug op niveau te komen. Al snel krijgt Victor al snel meer vrijheid en verantwoordelijkheid om de schooltaken op zijn eigen manier aan te pakken. Doet hij dat goed, dan wordt hij ervoor beloond.

De ultieme beloning komt na de eerste tentamenweek in oktober. Victor slaagt op-een-na voor al zijn tentamens met ruime voldoendes. Hij is trots, en terecht! Het succes motiveert hem extra om ook in het tweede semester alle zeilen bij te zetten. Hij wil niet alleen zijn nieuwe vakken met goed gevolg af te ronden, maar ook zijn hertentamen voor het vak uit het eerste semester halen.

Nieuwe studiehouding

De begeleider van Percuris merkt dat Victor zijn ritme en structuur voorzichtig gevonden heeft. Gelukkig zijn er nog een paar maanden om de nieuw gevonden studiehouding in te laten slijten. Victor en zijn begeleider hebben er alle vertrouwen in dat de propedeuse binnen bereik ligt!

Ook weer zicht op de toekomst krijgen? Neem nu contact op.